Aktuality a Editorial

Aktuality

1.12.2015

Vážené kolegyně, kolegové,

děkujeme Vám za účast na semináři. Věříme, že pro Vás byla přínosem. V sekci program naleznete prezentace, ke kterým dali autoři souhlas, a také evaluaci.

Přeji Vám vše dobré a budu se těšit na viděnou v příštím roce.


Za Katedru psychologie a organizátory konference,

Matúš Šucha

Důležitá informace

21.10.2015

Deadline přihlašování je přes webový formulář možný do 11. 11. 2015. Další možnost přihlášení bude až na místě konání semináře.

23.6.2015

Každý účastník semináře zdarma dostane novou tištěnou certifikovanou metodiku „Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel 2015".
Tato metodika je jedním z výstupů projektu MVČR a jedná se o veřejně dostupný dokument obsahující informace o struktuře, doporučených metodách, legislativním rámci a etice DPV. 
Nejedná se o knižní verzi metodiky obsahující mj. normy k testům a další podkladové materiály pro provádění DPV (bude vydána a distribuována začátkem roku 2016 prostřednictvím Hogrefe-Testcentrum Praha).

Editorial

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vás zve na:

V. Dopravněpsychologický seminář

Psychická způsobilost k řízení

letos s podtitulem:


„Certifikovaná metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních

motorových vozidel 2015”


13. 11. 2015, Olomouc

Umělecké centrum Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc

pod záštitou

MUDr. Olgy Sehnalové - europoslankyně Evropského parlamentu

Traffic Psychology Internation (TPI)

a

české kanceláře Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO ČR) a její ředitelky MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH.


V. dopravněpsychologický seminář se zaměřuje především na představení nové certifikované metodiky pro posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel, která vznikla v rámci spolupráce Katedry psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci, Testcentra-Hogrefe a Asociace dopravních psychologů ČR.

Diskutovaná témata:

  •  Představení nové metodiky a jednotlivých metod, které obsahuje
  •  Doporučení pro administraci včetně zaměření na specifické skupiny řidičů
  •  Sběr a využití anamnestických dat v rámci dopravněpsychologického vyšetření
  •  Kazuistiky vybraných skupin řidičů - mladí řidiči, řidiči senioři, řidiči před vrácením ŘO, profesionální řidiči
  •   Etické otázky dopravněpsychologického vyšetření

Základní registrační poplatek na seminář činí 750 Kč. Poplatek pro studenty je 500 Kč. Při platbě na místě je poplatek navýšen o 150 Kč.

Poplatek zahrnuje vstup na odborný program, drobné občerstvení, odborné materiály k programu a prezentace v elektronické podobě (se souhlasem autorů).

Každý účastník semináře zdarma dostane novou tištěnou certifikovanou metodiku „Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel 2015".
Tato metodika je jedním z výstupů projektu MVČR a jedná se o veřejně dostupný dokument obsahující informace o struktuře, doporučených metodách, legislativním rámci a etice DPV. 
Nejedná se o knižní verzi metodiky obsahující mj. normy k testům a další podkladové materiály pro provádění DPV (bude vydána a distribuována začátkem roku 2016 prostřednictvím Hogrefe-Testcentrum Praha).

Na seminář jsou srdečně zváni kolegové dopravní psychologové, dopravní specialisté, zástupci autoškol, zástupci dopravních společností a další odborná veřejnost.

Matúš Šucha a Lenka Šrámková

Kontakt

PhDr. Denisa Janečková, Ph.D.

janeckova@contexo.cz

Organizátoři

Katedra psychologie FF UP v Olomouci

Loading