Aktuality a Editorial

9. ročník konference se bude konat 21. - 22.1.2019

Informace pro pasivní účastníky. Je možné se konference zúčastnit bez registrace. Přihlášení proběhne na místě

 

O konferenci vyšel článek v Žurnálu Univerzity Palackého v Olomouci. Přečíst si jej můžete zde.

 

První den konference tj.31.1.2018 bude přítomen na konferneci stánek Portál, který bude nabízet knihy se slevou až 20%. Možnost bude platit i kartou. Nenechte si ujít tuto příležitost.

 

Buletin ke stažení zde.

Obálka buletinu zde.

Program ke stažení zde.


Společenský večer konfernece proběhne v restauraci M3 a zahraje Alter ego.

Alter ego je psychologický dramatický spolek, který nově vznikl na katedře psychologie FF UP.

Náplní Alter ega jsou různé zácvikové dramatické hry (tzv. „zahřívačky“), díky kterým se učíme praktikovat a chápat hlavní dramatické zásady. Mezi hlavní náplň našich setkávání však patří zábava, originalita a secvičování her v psychologickém duchu, díky čemuž jsou členové schopni rozpoznat a více se spřátelit se svým alter egem (pokud ještě nebylo objeveno).

Dále se snažíme, aby každý člen měl možnost přispět svou originalitou do celkového díla. Za sebou již máme vystoupení pásma monologů a jednoho dialogu na téma Vnitřní svět a nyní pracujeme na secvičování improvizací s psychologickou tématikou.

Název: Psychologické nebe

"Myslíte, že existuje posmrtný život? Pokud ano, jak by tento tajemný svět vypadal v našem oboru?"

Potvrzení hosté a jejich přednášky

BOŘIVOJ TREJBAL

Kdy se bude létat do nekonečna?

Ředitel české pobočky Emirates airline přiblíží, kdy se fikce stane skutečností. Letecký průmysl se začíná vážně zabývat dopravou „běžných pasažérů“ do vesmíru. Jak se připravuje marketing budoucnosti? A jde skutečně jen o finance?

PhDr. Romana Mazalová ,Ph.D.

V nekonečné síti online marketingu

Je černá a bílá, dobro a zlo, hrušky a jablka. Reklama je zlo. A nejlépe ji zakázat. Na „všech těch internetech“. Tečka. Vážně si to myslíte? A nebo připouštíte možnost, že svět není černo-bílý? O reklamě, online marketingu a nalezení cesty běžného uživatele v nekonečné síti online.

Dalibor Klíč

Jak se stanovuje digitální diagnóza

Lékaři rozdělují pacienty na zdravé a nemocné. Těm nemocným poté vystavují diagnózu. V digitálním světě rozdělujeme uživatele podle toho, jestli chtějí nakoupit nebo ne. Cílem přednášky je vysvětlit způsob, jak se v digitálním prostředí vyhodnocují projevy uživatelského chování, a jak se s nimi dále pracuje.

Doc. PhDr Martina Hřebíčková Dr.Dsc

O psychologickém výzkumu a jak v něm uspět

V prezentaci představím výzkumy stereotypů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti a zmíním hlavní výsledky. Na základě osobních zkušeností shrnu zásady pro přípravu a realizaci psychologických výzkumů, které obstojí v mezinárodní konkurenci. Na závěr uvedu, jak by měli doktorandky a doktorandi postupovat, aby připravili kvalitní disertaci.

Mgr. Ondřej Vencálek

http://kma.upol.cz/vizitka/vencalek/

Problémy se statistikou v našem myšlení.

Je lépe chválit nebo kárat? Proč výroky sportovních komentátorů občas přivolají pohromu? A jak je to s inteligencí manželů velmi inteligentních žen? Dozvíte se, co spojuje tyto otázky a jak na ně nahlíží statistik. Inspirováno knihou Myšlení rychlé a pomalé Daniela Kahnemana.

Robert Tomšik

Vplyv osobnostných dimenzií na akademickú úspešnosť vysokoškolských študentov

Osobnosť zohráva významnú úlohu pri ovplyvňovaní akademickej úspešnosti. Ako potvrdili empirické dôkazy, so zvyšujúcim sa vekom jednotlivcov osobnostné dimenzie majú menší vplyv na akademickú úspešnosť. V našom výskume osobnostné dimenzie boli mapované pomocou NEO-FFI osobnostného inventáru a školská úspešnosť pomocou priemeru známok GPA na vzorke N = 402 vysokoškolských študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa. Ako ukazujú výsledky, iba osobnostná dimenzia svedomitosť bola štatisticky významne spojená s akademickou úspešnosťou GPA. BigFive model vysvetľoval len 2,5% variability vo výskumnom súbore, kde sa iba osobnostná dimenzia svedomitosť preukázala ako štatisticky významný prediktor (Beta = -0,194; t = -3,389; Sig. < 0,001) akademickej úspešnosti u študentov vysokých škôl.

Kľúčové slová: Dimenzie osobnosti, BigFive, NEO-FFI, Akademická úspešnosť

Mgr. Vladimír Matlach

Neuronové sítě - úsvit umělé inteligence

Poslední dobou se čím dál častěji objevují zprávy o hlubokém učení, umělých neuronových sítích -- o úsvitu umělé inteligence. Varování od významných vědců a vizionářů dnešní doby na celé věci přidává určitou znepokojivost, a co je horší, pocit nejistoty v tom, co se vlastně děje, a proč je to teď jiné než kdysi. Je celý tento rozruch technickou fantazií, nebo se dotkne našich životů?

Tomáš Fürst

Vystudoval matematické modelování na Universitě Karlově. Domnívá se, že matematika je jazykem přírody a podle toho se i chová: baví se matematickým modelováním různých přírodních jevů a procesů, analýzou dat a signálů, strojovým učením, bioinformatikou, analýzou lékařských dat, bayesovskou inferencí a tak podobně. Umí od všeho kousek a nic pořádně. K tomu všemu se snaží spolupracovat s průmyslem, zejména automobilovým, v oblasti, které se říká Industry 4.0. Nikdo neví, co to je, ale všichni to musejí mít. Zpovzdálí a s velkou nedůvěrou sleduje užívání matematiky v ekonomii a jiných společenských vědách. Když se to hodí nejméně, utrousí k tomu pár nevychovaných poznámek, které jsou k nahlédnutí například zde:

http://finmag.penize.cz/clanky/autor/70039512-tomas-furst 

Nejlepší rok svého akademického života strávil na Fulbrightově stipendiu na Northwestern University v Evanstonu u Chicaga. Je členem akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP, nově i členem Rady vysokých škol. V obou institucích dělá něco jako šaška.

Cesta do pekel: Špatné incentivy a nevhodná matematika ničí výzkum

Tomáš Fürst a Honza Strojil

Poslední dobou se čím dál častěji stává, že výsledky výzkumu nejsou replikovatelné. Něco v těle vědy a výzkumu se pokazilo. Domníváme se, že příčinou tohoto neblahého vývoje je kombinace špatných incentiv a nevhodné matematiky. Mezi špatné incentivy patří zejména velký tlak na neustálou produkci jakýchsi publikací, preference pozitivních výsledků nad negativními, nedostatečná motivace k opakování experimentů a nešťastná struktura středoevropské akademické půdy a financování vědy a výzkumu. Nevhodná matematika sestává hlavně z klasického statistického paradigmatu testování hypotéz, které se rutinně používá k inferenci místo vhodnějšího bayesovského přístupu. Budeme se věnovat důsledkům pro vědu a výzkum a navrhneme několik řešení. V závěru vyslovíme temné varování a představíme příklad katastrofálních důsledků kombinace špatných incentiv a nevhodné matematiky.

Délka 90 minut

Strojové učení změní svět. Víc, než si myslíte.

Tomáš Fürst

Na úvod připomeneme, že vzestup západní civilizace vypadal ještě kolem roku 1400 velmi nepravděpodobně. A přesto k němu došlo. Sdílíme názor Nialla Fergusona, že za vzestupem Západu stálo šest „zabijáckých aplikací“: soutěžení, věda a výzkum, medicína, vlastnická práva, konzumní společnost a protestantská pracovní morálka. Do této perspektivy chceme zasadit tři nejdůležitější vědecko-technické pohyby současné doby: strojové učení a Big Data, Complexity Science a Velký Bayesovský Obrat.

Délka: 45 minut

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zdá se vám, že práce psychologa – vědce, praktika, studenta – nikdy nekončí? Přijďte se o své zkušenosti podělit na konferenci „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“! Aktuální 8. ročník s podtitulem „Nekonečno v psychologii“ se uskuteční v olomouckém Konviktu v termínu 31. 1. – 1. 2. 2018. Srdečně jsou zváni jak pravidelní návštěvníci, tak noví hosté z řad odborné veřejnosti i studentů z ČR i zahraničí.

A na co se můžete těšit? Plejáda témat je nekonečná, od příspěvků reflektujících nové poznatky v oblasti psychodiagnostiky, psychologického testování, rizikového chování a jeho prevence přes aktuální výzkumy z oblasti pedagogické a školní psychologie až po průřezová témata napříč vesmírem společenských věd.

Vlastní příspěvky ve formě přednášky, posteru nebo workshopu můžete přihlašovat na http://contexo.cz/cs/phdexistence8/obsah/registrace-30 až do 2. 1. 2018 (bohužel, čekat do nekonečna nelze). Registrace pro pasivní účastníky je však otevřená až do naplnění kapacity konference. Sborníky z předchozích ročníků konference byly úspěšně indexovány v systému WoS a také letos chceme v této tradici pokračovat.

Budeme se s vámi těšit na viděnou,

Lucie Viktorová a Jaroslava Suchá za programový výbor

Registrace (aktivní účast)
Své příspěvky pro konferenci můžete zaregistrovat zde.
Registrace (pasivní účast)
Login:
Heslo:
 

  Registrovat se
Zapomenuté heslo
Kontakt
Partneři konference
Organizátoři

Katedra psychologie FF UP V Olomouci

Katedra psychologie FF UP

ve spolupráci s

 

Ke stažení

Nezapomeňte prosím spolu s Vaším příspěvkem odevzdat také souhlas s využitím textu. Bez tohoto souhlasu nebude Váš příspěvek akceptován.

Tento souhlas je v dokumentu normy ke sborniku.  Normy ke sborniku ke stazeni  zde. Pridavame i soubor jak ma byt clanek formatovan.

Normy sborníku

Formátování článku

Informovaný souhlas

Program

Bulletin

Bulletin - obálka

Minulé ročníky

Veškeré výstupy z předchozích ročníků PHD Existence naleznete zde:

http://psych.upol.cz/verejnosti/konference/phd-existence/.

Loading