Aktuality a Editorial

AKTUALITY

30.6.017

Zveřejněno konferenční DVD. Ke stažení zde , obálka DVD , DVD nosič .

30.6.017

Zveřejněn sborník odborných příspěvků. Ke stažení zde.

10.2.017

Termín příští konference bude 31.1-1.2.2018

3.2.2017

Fotogalerie z konference k náhlednutí zde.

23.1.2017

Byl zveřejněn buletin. Ke stažení zde. Obálka ke stažení zde.

20.1.2017

v pondělí 30.1.2017 se konference zúčastní nakladatelstvi Portal a doveze zajimave knihy k prodeji s vyraznou cenovou slevou.

10.1.2017

Program konference zveřejněn. Ke stažení zde.

5.1.2017

Národní výzkum kyberšikany učitelů

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP

Anotace:

V posledních letech se stále více objevují případy, ve kterých se terčem jednorázového či opakovaného kybernetického útoku stal učitel. Případy agresivního chování dětí (ale také dospělých – rodičů) k učitelům potvrzují výzkumy realizované v Evropě, USA a dalších zemích světa.

Výjimkou není ani Česká republika – Česká školní inspekce i další instituce opakovaně upozorňují na to, že se učitelé českých škol pravidelně stávají oběťmi verbální či fyzické agrese – a to jak ve školním prostředí, tak i mimo něj. S masivním rozšířením mobilních telefonů a internetových služeb pak došlo k nárůstu jednorázových či opakovaných kybernetických incidentů, ve kterých se oběťmi online agrese stala právě osoba učitele. Cílem výzkumu bylo především zmapovat, jak moc je kyberšikana učitelů v České republice rozšířena, jaké formy útoků na učitele převládají, jak dlouho trvají, jaký mají na učitele dopad, jak učitelé krizové situace řeší, kdo jsou pachateli útoků, zda se daří je úspěšně odhalovat a jakým způsobem jsou následně potrestáni.

Identifikace:

Národní výzkum kyberšikany učitelů byl zrealizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za podpory generálního partnera projektu E-Bezpečí společnosti O2 Czech Republic a firmy Seznam.cz.

3.1.2017

Sborník z konference PhDExistence 6 byl úspěšně indexován v Thomson Reuters

3.1.2017

Možnost registrace prodloužena do 5.1.2017.

2.1.2017

dr Sergo Kuruliszwili

Název: The changes of learning habits in the time of internet - advantages and threats

Abstrakt: Nowadays we are facing the problems of high level of complexity of the world we live in (both virtual and real) and it’s permanent and rapid change. Major influence on almost all life activities are made by new technologies (ICT). ICT impacts all domains of our life and changes our habits. It also affects the education.

The presentation will rise a couple of fundamental questions related to this problems and will try to find answers.

What are our new learning habits? Are we different in this term? What are the threats of our new approaches and what are the advantages?

Author’s idea of “incidental e-learning” is a concept of new self-learning approach related to new behavioural changes triggered by technology. This changes impacts people as individuals as well as – in consequence of it - the educational systems.

 

14.12.2016

Název bloku: Psychologie a internet: online metody, výzkum dětí a online rizik

Blok1: Využití sběru dat na internetu ve výzkumu: teorie a praxe

Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Interdisciplinary research team on internet and society (irtis.fss.muni.cz), Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity

V příspěvku se zaměříme na možnosti využití internetu jako nástroje zkoumání. Cílem bloku je předat studentům znalosti ohledně online výzkumu, které mohou použít ve svých bakalářských, diplomových, či dizertačních pracích. Představíme základní metody kvantitativního a kvalitativního online výzkumu. Budeme diskutovat otázky a úskalí výběru vzorku a reprezentativity online. Budeme se věnovat praktickým aspektům online výzkumu, ukážeme jako příklad výzkum realizovaný ve spolupráci s antivirovou firmou ESET.

Blok2: Výzkum dětí a online rizik: kyberšikana, interakce s cizími lidmi, online závislosti a rizikové komunity

Mgr. Hana Macháčková, Ph.D., Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Interdisciplinary research team on internet and society (irtis.fss.muni.cz), Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity

Příspěvek se bude týkat oblasti výzkumu dětí a online rizik. Na obecné rovině bude představena role internetu a digitálních technologií v psychosociálním vývoji dětí a dospívajících. Představena budou vybraná online rizika, například kyberšikana, interakce s neznámými lidmi z internetu, online závislost, či rizikové online komunity (především se zaměřením na komunity lidí s poruchou příjmu potravy). K dokreslení daných jevů budou využita data pocházející z mezinárodních projektů, např. EU Kids Online, i data sebraná v České a Slovenské republice.

8.12.2016

Mgr. Marcin Czub, Ph.D.

Assistant professor working at the Institute of Psychology, University of Wroclaw, Poland. His main research area is Virtual Reality use in psychology. He is also lecturing on this topic at University of Bergen, Norway. Since 2012 he is principal investigator in “VR4Health” (www.vr4health.org>) research project, studying VR use in pain alleviation. He is applying VR in several hospitals in Wroclaw and Lower Silesia. He obtained the Foundation for Polish Sciences prize for educational project on the psychology of body perception (http://www.beingavatar.org>)

5.12.2016

Jako zvaní hosté vystoupí :

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

s přednáškou

Kyberšikana zaměřená na české učitele

15.11.2016

Autor:

Mgr. Jakub Remiar - interný doktorand na katedre psychológie FiF UK, Bratislava, kde vyučuje Kyberpsychológiu. Od diplomovej práce sa zaoberá virtuálnou realitou a jej vplyvom na sociálne interakcie užívateľov v tomto prostredí. Popri tom pracuje ako Game Designer na projekte hry CoLaB pre Virtuálnu realitu v PixelFederation, najväčšej slovenskej hernej firme.

Anotácia:

Virtuálna realita 101

Dnes je virtuálna realita, teda plne imerzné virtuálne prostredia, navodené stereoskopickými okuliarmi pre počítače a mobily, bežným produktom na našom trhu. Posunuli sme sa od doby kedy sme hovorili o jej príchode k dobe kedy riešime konsekvencie jej existencie v masovej populácii. Ako toto nové a dynamické médium funguje? Aké má úskalia? Ako vzniklo a ako sa využíva v psychológii? Ako mení smerovanie technologického priemyslu a tým aj nás, jeho užívateľov. Ako ho správne použiť? A čo jeho malá sestra augmentovaná (rozšírená) realita?

8.11.2016

Zvaní přednášející

Účast na konferenci slíbila Mgr. Barbora Drbohlavová, pracovnice Národního monitorovacího středika

medaiolonek zde

http://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/pracovnici/mgr.-barbora-drbohlavova/

 

autoři: Viktor Mravčík, Zdeněk Rous, Zuzana Tion Leštinová, Barbora Drbohlavová, Pavla Chomynová, Kateřina Grhomannová, Barbara Janíková, Tomáš Vlach.

příspěvek:

Hazardní hraní v České republice - trendy a socioekonomické souvislosti

anotace:

Příspěvek představí Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2015 a popíše trendy v oblasti hazardního hraní a problémového hazardního hraní a jejich socioekonomické dopady. Nejčastěji má dospělá populace zkušenost s loteriemi, ale nejvyšší potenciál vzniku problémů s hazardním hraním přinášejí technické hry následované kurzovými sázkami. V posledních letech se výrazně zvyšuje podíl hraní hazardních her přes internet a u mladých věkových skupin. Problémové hráčství s sebou nese negativní důsledky v podobě zadluženosti, obtíží v oblasti duševního zdraví a zhoršení sociálních vazeb.

4.10.2016

Účastníci konference se mohou těšit na krásný společenský večer, který proběhne v restauraci M3 v Olomouci., Večerem nás provede kapela Break Falls. K poslechu zde: https://soundcloud.com/break-falls

22.7.2016

Sborníky z konferencí 2010-2015 byly indexovány v Thomson Reuters.

Konferenční sborník z PHD EXISTENCE VI byl poslán k indexaci do Web of Science (Thomson-Reuters). O výsledku vás budeme informovat.

EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

také přemýšlíte, kolikátý e-mail už dnes čtete? Kolik času zabírá komunikace na sociálních sítích vám nebo vašim dětem? Kolik webových stránek jste navštívili, ať už pracovně, nebo v rámci prokrastinace? A kam se v tom všem posunula psychologická praxe a výzkum?

Přijďte se zúčastnit v pořadí sedmého ročníku konference „PhD existence: česko-slovenské konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“ s podtitulem „Psychologie v době internetu“! Uvítáme vás 30. - 31. ledna 2017 tradičně v prostorách olomouckého Konviktu a nabídneme nejen přednášky, postery a workshopy, ale především příležitost pro setkání a diskuze „face to face“.

Programově se letos zaměříme na témata jako je počítačové a online testování, závislost na internetu, online hrách či vybraných sítích, nebo monitorování chování zákazníků prostřednictvím virtuálních nástrojů. Nechceme pominout ani možnosti využití virtuální reality v psychoterapii nebo problematiku poskytování psychologického poradenství online a řešit budeme i otázky bezpečnosti citlivých údajů v době „kybernetizace“ – ať už coby potenciální ztrátu soukromí, nebo v podobě „návodů pro vyplnění“ k zavedeným psychodiagnostickým nástrojům.

Přijďte se s námi o těchto zajímavých, ale zároveň důležitých tématech pobavit či získat odpovědi na mnohé aktuální a často řešené otázky související s užíváním internetu a psychologií! Těšit se budeme jak na domácí a zahraniční odborníky v oblasti psychologie či příbuzných oborů, tak i na mladé vědce, studenty a návštěvníky z řad odborné veřejnosti, kteří mají o psychologii v době internetu zájem. Sborníky z předchozích ročníků konference byly úspěšně indexovány v systému Thomson Reuters a také letos chceme v této tradici pokračovat.

Své příspěvky proto přihlašujte jako přednášku, poster nebo workshop, a to do 2. 1. 2017. Přihlašování formou pasivní účasti je možné až do naplnění kapacity konference.

Na viděnou se těší

Mgr. Jaroslava Suchá & Mgr. Lucie Viktorová

předsedkyně programového výboru

Registrace (aktivní účast)
Své příspěvky pro konferenci můžete zaregistrovat zde.
Registrace (pasivní účast)
Login:
Heslo:
 

  Registrovat se
Zapomenuté heslo
Kontakt
Partneři konference
Organizátoři

Katedra psychologie FF UP V Olomouci

Katedra psychologie FF UP

ve spolupráci s

 

Ke stažení

Nezapomeňte prosím spolu s Vaším příspěvkem odevzdat také souhlas s využitím textu. Bez tohoto souhlasu nebude Váš příspěvek akceptován.

Tento souhlas je v dokumentu normy ke sborniku.  Normy ke sborniku ke stazeni  zde. Pridavame i soubor jak ma byt clanek formatovan.

Normy sborníku

Formátování článku

Informovaný souhlas

Program konference

Buletin

Buletin - obálka

Sborník

Konferenční DVD

DVD obálka

DVD nosič

Minulé ročníky

Veškeré výstupy z předchozích ročníků PHD Existence naleznete zde:

http://psych.upol.cz/verejnosti/konference/phd-existence/.

Loading