Jak se registrovat

Registrovat se můžete prostřednictvím on-line systemu zde.

Při registraci prosím vyberte možnost "posluchač" nebo "aktivní účast" a poté vyplňte své údaje, případně vložte abstrakt svého příspěvku. Registrace Vám bude potvrzena prostřednictvím emailu obsahujícího také variabilní symbol pro platbu.

Z konference budeme vytvářet dva odborné výstupy. Konferenční dvd a sborník odborných příspěvků (top 20 článků). Všechny příspěvky budou recenzovány.  Programový výbor si vyhrazuje právo určit umístění odborného článku.

Sborníky z předcházejících ročníků konference byly indexovány společností Thomson Reuters.

Důležité termíny

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: 6.1.2016 23:59

Termín pro zaslání abstrakt příspěvků: 6.1.2016 23:59

Termín zaslání příspěvků do tištěného a elektronického sborníku (sborník bude mít ISBN): 16.2.2016 23:59

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): do naplnění kapacity

 

Konference je určena primárně postgraduálním a pregraduálním studentům psychologie a příbuzných vědních oborů, akademickým pracovníkům a odborné veřejnosti.

POPLATKY

Aktivní účastníci

do 31. 12. 2015 – 600,- Kč

od 1. 1. 2016 a na místě 1200,- Kč



Pasivní účastníci

do 31. 12. 2015 – 450,- Kč

od 1. 1. 2016 a na místě 700,- Kč

 

Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 236563002, kód banky 0300. Variabilní symbol obdrží každý účastník po registraci (nebo si jej můžete prohlédnout po přihlášení na stránkách konference).

 Zahraniční účastníky (včetně účastníků ze Slovenska) prosíme o zaplacení na místě v CZK (ne převodem z účtu), částka pro platbu je daná dnem registrace do systému.

Potvrzení o zaplacení budeme vydávat během registrace konference.

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)

KATEGORIE A NORMY PŘÍSPĚVKŮ

Nezapomeňte prosím spolu s Vaším příspěvkem odevzdat také souhlas s využitím textu. Bez tohoto souhlasu nebude Váš příspěvek akceptován.

Tento souhlas je v dokumentu normy ke sborniku.  Normy ke sborniku ke stazeni zde. Pridavame i soubor jak ma byt clanek formatovan.

Normy sborníku

Formátování článku

Vaše příspěvky můžete odevzdávat v dny konání konference (8. - 9. 2. 2016) na CD nebo je posléze můžete zaslat na adresu maierovaeva@seznam.cz a to nejpozději do 16.2.2016 

 

1.  Přednáška (30 minut; 20 minut přednáška + 10 minut diskuse)

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob. K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku. Užitečné rady jak udělat efektivní přednášku: http://tinyurl.com/b5wmg9k (kapitola 8 in Neusar, Charvát a kol. 2012).
V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku bude možné zbylé přednášky rovnoměrně prodloužit.

2.  Workshop (1,5 hodiny; dle dohody delší či kratší)

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, jejichž požadovaný počet je potřeba specifikovat v přihlášce (maximálně do 30 osob). V rámci workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky. K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3.  Poster

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Rozměr posteru je 90 cm (šířka) × 120 cm (výška) – při vertikálním umístění. Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu; poster musí být vyvěšen minimálně 2 hodiny před začátkem dané sekce, aby měli členové poroty dostatek času si jej prohlédnout. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků, aby mohli zodpovídat individuální dotazy zájemců z řad publika. Tipy, jak udělat efektivní poster, např. zde: http://tinyurl.com/b5wmg9k (kapitola 9 in Neusar, Charvát a kol. 2012). Poznámka: u části „abstrakt“ nejde o klasický abstrakt, ale o stručnou upoutávku. Může jít například o hlavní zjištění.

Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny dle aktuální potřeby.

Kontakt
Organizátoři

Katedra psychologie FF UP V Olomouci

Katedra psychologie FF UP

ve spolupráci s

 

Ke stažení

Nezapomeňte prosím spolu s Vaším příspěvkem odevzdat také souhlas s využitím textu. Bez tohoto souhlasu nebude Váš příspěvek akceptován. Tento souhlas je v dokumentu normy ke sborniku.  Normy ke sborniku ke stazeni zde. Pridavame i soubor jak ma byt clanek formatovan.

DVD Sborník 

Sborník odborných příspěvků

Normy sborníku

Formátování článku

Kategorie příspěvků

Program konference

Spot PHD Existence

Loading