Časté dotazy

Kdy a kde se konference koná?

Konference se koná ve dnech 8. – 9. února 2016 v Konviktu - Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)


Jak se mohu na konferenci přihlásit?

Přihlásit se můžete pomocí zaregistrování do systému.


Jak mám postupovat, pokud chci uhradit účastnický poplatek?

Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 236563002, kód banky 0300. Variabilní symbol obdrží každý účastník po registraci (nebo si jej můžete prohlédnout po přihlášení na stránkách konference).

Údaje pro platbu ze zahraničí:

  • BIC (SWIFT): CEKOCZPP
  • IBAN: CZ92 0300 0000 0002 3656 3002

 

Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti (v CZK). 

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)


Bude konference akreditovaná a dostanu potvrzení o účasti?

Každý účastník také obdrží certifikát – potvrzení o aktivní/pasivní účasti. O akreditaci žádat nebudeme.


Je organizována společná doprava?

Společná doprava pro účastníky konference není organizována.


Kdy bude zveřejněn program konference?

Program konference bude zveřejněn.


Kdy bude konference zahájena?

Konference  bude zahájena 8. 2 .2016, registrace bude otevřena od 8:00 hod.


Bude organizován společenský program?

Ano, v rámci konference je naplánován i společenský program. Podrobnosti budou upřesněny.


Chtěl/a bych se dozvědět více o Olomouci samotné a o nabídce kulturních akcí, restaurací a kaváren.

Bližší informace nalezene na stránkách města Olomouc.


Jak bude probíhat soutěž posterů?

Informace budou brzy upřesněny.


Jak bude probíhat soutěž vtipů a komiksů?

Bližší informace.


Kdy mám odevzdat prezentaci nebo poster?

Prezentace Vašich přednášek a postery si přineste až v dny konání konferenci.


Mám zájem o uveřejnění článku mého příspěvku do sborníku, kdy jej mám odevzdat?

Příspěvky do sborníku odevzdejte na CD v dny konání konference (8. - 9. 2. 2016) nebo je posléze můžete zaslat na adresu maierovaeva@seznam.cz a to nejpozději do 16.2.2016 Na pozdější zaslání příspěvků organizátoři konference nebudou brát ohled a příspěvky nebudou přijaty. S příspěvkem NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT I SOUHLAS S VYUŽITÍM TEXTU.


V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese maierovaeva@seznam.cz

Kontakt
Ke stažení

Nezapomeňte prosím spolu s Vaším příspěvkem odevzdat také souhlas s využitím textu. Bez tohoto souhlasu nebude Váš příspěvek akceptován. Tento souhlas je v dokumentu normy ke sborniku.  Normy ke sborniku ke stazeni zde. Pridavame i soubor jak ma byt clanek formatovan.

DVD Sborník 

Sborník odborných příspěvků

Normy sborníku

Formátování článku

Kategorie příspěvků

Program konference

Spot PHD Existence

Loading