Aktuality a Editorial

AKTUALITY

2. 4. 2015

Sborník z konference 2014 byl indexován na WOS.

 

2. 11. 2014

DVD verze sborníku PhD existence IV ke stažení.

 

23. 9. 2014

Zveřejňujeme sborník IV. ročníku: Sborník PhD existence IVObálka PhD existence IV

 

12. 9. 2014

V nejbližších týdnech (měsících) zveřejníme sborníky konference.

 

26. 5. 2014

Fotografie z konference k nahlédnutí.

 

23. 5. 2014

Nezapomeňte poslouchat studenstké rádio Upair. Možná uslyšíte i některé příspěvky z konference. http://upair.upol.cz/

 

15. 5. 2014

Vytvořili jsme znělku konference, jež zazní vždy 3 minuty před začátkem odborného programu.

 

6. 5. 2014

Zveřejněn Bulletin abstraktů 2014.

 

15. 4. 2014

Po zapracování připomínek od autorů příspěvků uveřejňujeme oficiální program konference.

Těšíme se na vás!

 

10. 4. 2014

Níže naleznete program na PhD existenci. Jedná se o první verzi programu. Autoři mohou napsat na email: maierovaeva@seznam.cz nesrovnalosti týkající se názvu a autorů. Připomínky zasílejte nejpozději do pondělí 14.4. do 8:00. Poté vyvěsíme finální verzi programu.

Pokud jste svůj příspěvek v programu nenalezli, ale zadávali jste ho do systému, prosíme, ozvěte se na uvedený email. Je pravděpodobné, že ho systém nezaregistroval. Budeme se vám snažit vyhovět a příspěvek do programu přidat.

Děkujeme za pochopení.

 

31. 3. 2014

Registrace pro aktivní účastníky uzavřena. Pasivní účast je stále otevřena.

 

19. 3. 2014

Můžete také sledovat Facebook konference

 

27. 2. 2014

V záložce program najdete potvrzené zvané hosty, kteří vystoupí na konferenci.

 

17. 12. 2013

Podívejte se na program společenského večera.

 

14.11.2013

Vyšel sborník PhD konference III. Můžete si jej stáhnout i s obálkou a konferenčním DVD. Zájemci o originál konferenčního dvd nás mohou kontaktovat o jeho zaslání.

 

23.10.2013

Pozor: 

"Sborník PhD existence I a II byl zaregistrován na Web of Science. Ve vyhledávání je řádek "example"; vložte tam "phd existence" a nechcte vyhledat; objeví se seznam publikací a zde je možné vyhledat Váš článek."

9. 10. 2013

Sborník z konference PhD existence III bude vydán do konce listopadu 2013.

 

EDITORIAL

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí přátelé naší konference

Dovolte mi na tomto místě napsat pár úvodních slov k blížící se již tradiční konferenci s názvem Ph.D. existence česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech na téma Souběhy. Letos bychom vás rádi upozornili na základní linie témat, které pro vás připravujeme. Hlavní téma je nazváno jako „Mašinky v psychologii.“ Soudobé a aktuální psychologické poznání člověka v jeho bio-psycho-socio- spirituálních souvislostech představuje významnou poznatkovou základnu o níž se lze opřít při práci s našimi klienty a při realizaci našich výzkumů.  Právě výzkumy, které provádíme, obohacují naše poznání člověka, jeho prožívání a chování. Domníváme se, že přínosné pro praxi a výzkum v psychologii je hledání a propojování různých věd, které se s psychologií navzájem obohacují. Rádi bychom se nyní zaměřili na objektivní metody zkoumání člověka a její možnosti aplikace do praxe. Z tohoto vychází hlavní téma Mašinky v psychologii, u něhož si klademe za cíl hledat a diskutovat možnosti využití objektivních rehabilitačních a psychofyziologických metod v našich výzkumných záměrech a v neposledním řadě při vlastních praxích. V aktuálním poznání jak v zahraničí, tak v České republice jsou často publikovány výzkumy účinnosti neurorehabilitace, biofeedbacku, které jsou na mnoha pracovištích již také součástí léčby našich klientů. Významná a zajímavá sdělení z výzkumů nalézáme v oblasti dopravní psychologie. Dále nelze opomenout výzkumy a přínos v poznávání člověka v rámci oboru psychofyziologie, která zjednodušeně zkoumá prožívání a chování člověka v zrcadle jeho fyziologických procesů.

Další linie konference představují témata z oblasti vývoje a standardizace psychodiagnostických metod, zkušeností s Ph.D. studiem a interaktivní a na problém zaměřené výuky v psychologii. Rádi bychom na naší konferenci výše zmíněném věnovali prostor a společně se zvanými odborníky, kteří se touto problematikou zabývají, hledali souběhy jejich zkušeností se zkušeností naší. Samozřejmě vítáme přednášky, workshopy a postery odlišného zaměření.  

Na závěr nám všem přeji, ať ve společných diskuzích vznikne zázemí pro další spolupráci, podporu, ale i nezbytné ocenění. Těšíme se na společné setkání a sdílení v Olomouci.

Vedoucí programového výboru

Procházka Roman

 


 

Název projektu: Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Registrační číslo:  CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Informace pro média

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.: martin.dolejs@upol.cz

Mgr. et Mgr Martin Zielina: z.mart@seznam.cz

Mgr. Zuzana Sedláčková: sedlackovaa.zuzana@gmail.com

Mediální partner konference
Partneři konference
Organizátoři

Katedra psychologie FF UP V Olomouci

Katedra psychologie FF UP

 

 

 

ve spolupráci s

 

Loading