Česky English
Komplexní zabezpečení odborných akcí pro akademickou obec

O nás

Pořádání odborných akcí je nedílnou součástí rozvoje akademického světa. Zkušenost ukazuje, že při přípravě odborných akcí členové akademické obce věnují část své energie organizačnímu zajištění události a ztrácejí cenný čas přípravou, realizací a vyhodnocováním kroků, které se u odborných akcí stabilně opakují. Jak v oblasti opakujících se činností, tak v kreativních řešeních máme zkušenosti, které můžeme poskytnout a uvolnit tak akademikům jejich čas na odborný program.

CO NABÍZÍME

Nabízíme organizační, logistické a programové zajištění odborných konferencí, kongresů, přednášek, seminářů a workshopů. Poskytujeme služby na klíč pro akademickou obec – odborné společnosti, výzkumné ústavy a univerzity. Pomůžeme Vám s organizací náročných odborných setkání a přineseme hladký průběh Vašemu programu.

Naše služby začínají již při Vašem nápadu na uspořádání akce!


I.       Přípravná fáze

 • Určení vhodné formy setkání (odborný seminář, workshop, konference nebo kongres)
 • Návrh adekvátní délky trvání akce a struktury programu
 • Výběr nejvhodnějších prostor pro realizaci akce
 • Analýza konkurenčních setkání v uvažovaném období a návrh pro vhodný termín konání akce
 • Rozpočet celé akce vč. struktury příjmové části (výši registračních poplatků, podíl financování ze soukromých zdrojů (sponzoři) a státních/místních zdrojů (granty)
 • Fund-raisingová strategie, oslovení sponzorů a příprava grantových žádostí
 • Harmonogram organizace akce podle zásad projektového managementu

 

II.      Realizační fáze

 • Komplexní grafická identita akce a produkce všech konferenčních materiálů
 • Realizace kompletní propagaci akce
 • Příprava a publikace webových stránek konference
 • Registrace účastníků, kontrola plateb a komplexní komunikační servis pro účastníky před i na akci
 • Kniha abstrakt a její produkce
 • Ubytování pro účastníky
 • Zabezpečení konferenční techniky
 • Informační servis v průběhu konání akce
 • Komplexní foto a video dokumentace

 

III.     Ukončení akce

 • Produkce výstupů akce (příprava, tisk a distribuce sborníku či jiné publikace)
 • Propagační výstupy (články do odborných publikací o pořádání a výstupech akce)
 • Finanční rozbor, vyúčtování celé akce a závěrečné zprávy pro grantové agentury
 • Aktualizace webových stránek (např. zveřejnění prezentací z akce) za účelem kontaktu s účastníky pro případný další ročník akce

 

Loading