Česky English
Komplexní zabezpečení odborných akcí pro akademickou obec

Konference a kongresy

Pro Váš kongres či konferenci zajistíme široké spektrum služeb dle Vašeho přání.

 

Pro Vaši konferenci nebo kongres zajistíme:

 • vypracování kompletního harmonogramu akce,
 • přípravu finanční analýzy a vedení finančních služeb před i v průběhu akce,
 • vytipování vhodné lokality a termínu konání,
 • zajištění vhodného ubytování v místě konání akce,
 • zpracování grafické identity a produkci tiskových materiálů,
 • realizace PR, marketingu a propagace akce,
 • podporu sponzoringu,
 • přípravu webových stránek,
 • provoz registračního servisu on-line a komunikaci s účastníky,
 • sběr a zpracování abstrakt (kniha abstrakt, CD),
 • zabezpečení dopravy účastníků a informační značení na vybraných místech,
 • organizaci cateringových služeb (rauty, coffee-breaky, obědy aj.),
 • zajištění technického zázemí (nahrávání, audiovizuální technika, projekce v sálech, foto-dokumentace atd.),
 • realizace společenského a kulturního programu,
 • přípravu doprovodného turistického programu ve vybrané lokalitě,
 • realizace posterové sekce,
 • zabezpečení překladatelských a tlumočnických služeb,
 • produkci kongresových materiálů, dárků a suvenýrů specifických pro Vaši akci,
 • zabezpečení VIP servisu,
 • zajištění kompletního personálního zabezpečení před i v průběhu konání akce,
 • provedení evaluace přípravy, průběhu a výstupů akce,
 • přípravu a realizaci publikačních výstupů akce (sborník, supplementum, aj.).
Loading