Česky English
Aktuality

V. Olomoucké speciálně pedagogické dny

Publikováno: 19. květen 2017

Milé kolegyně a milí kolegové,

srdečně vás zveme na páté Olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých je pořádaná XVIII. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a V. konference mladých vědeckých pracovníků.

Termín a místo konání jsme ponechali tradičně v předjarním období, tedy 14. a 15. března 2017 v nové budově Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Jako téma jsme zvolili perspektivy společného vzdělávání. Své příspěvky můžete přihlašovat jako přednášku nebo poster do 14.2.2017, přihlašování formou pasivní účasti je možné až do naplnění kapacity konference.

Kromě speciálních pedagogů uvítáme i kolegy z příbuzných oborů, protože hlavním tématem konference je koncepce společného vzdělávání z různých úhlů pohledů, rozmanitých perspektiv i komparativních zkušeností. Program konference bude pestrý, protože perspektivy společného vzdělávání budou prezentovat zvaní hosté a aktivní přednášející, kteří jsou předními odborníky ve svém oboru. Stejně jako v předchozích ročnících udělá organizační výbor vše pro to, abyste se cítili na naší konferenci co nejlépe a aby vytvořený prostor pro společné sdílení poznatků a zkušeností byl pro vás inspirativní, kreativní i užitečný.

Těšíme se na setkání s vámi,

M. Hutyrová

Loading