Česky English
Aktuality

PHD EXISTENCE VI

Publikováno: 8. únor 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na již šestý ročník konference „PhD existence: česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“, tentokrát s podtitulem „výzkum +/vs/- praxe“, která se bude konat 8. – 9. února 2016 v prostorách olomouckého Konviktu .

Jak podtitul letošního ročníku napovídá, naším cílem je nahlédnout do problematiky aplikace teoretických poznatků do každodenní praxe, prozkoumat možnosti výzkumných projektů vycházejících z požadavků konkrétních zaměstnavatelů a získat přehled o probíhajících projektech aplikovaného výzkumu. Pokusíme se zodpovědět otázky, jako „Jak může výzkum pomoci zvýšit bezpečnost dopravy? Jaké jsou možnosti spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem např. při testování léků nebo v rámci zvyšování kvality péče o pacienty? V čem spočívají hlavní limity testů používaných v klinické či pedagogicko-psychologické praxi? A jak se daří aplikovat poznatky z oblasti chování mladých lidí na internetu nebo z výzkumu nových syntetických drog do preventivních plánů na školách?“ a další. Nebude chybět ani sekce věnovaná disertačním a jiným právě probíhajícím výzkumům, stejně jako prostor pro navazování výzkumné spolupráce mezi institucemi (nejen) během společenského večera.

Za tímto účelem přivítáme domácí i zahraniční odborníky, specialisty i mladé vědce na počátku kariéry jak v oblasti psychologie, tak příbuzných oborů či interdisciplinárních týmů. Vítáni jsou jak pravidelní návštěvníci, studenti či členové akademické obce, tak i zájemci ze strany odborné veřejnosti a zástupci firem a organizací, kteří ve své práci spatřují potenciál pro návazný výzkum.

Své příspěvky můžete přihlašovat jako přednášku, poster nebo workshop, a to do 3.1.2016. Přihlašování formou pasivní účasti je možné až do naplnění kapacity konference.

Sborníky z předchozích konferencí byly úspěšně indexovány v systému Thomson Reuters a v dalším ročníku chceme navazovat na tuto tradici.

Loading