Česky English
Aktuality

IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny

Publikováno: 1. prosinec 2015

Milé kolegyně a vážení kolegové,

srdečně vás zveme na IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny, v jejichž rámci jsou pořádány tradiční mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a konference mladých vědeckých pracovníků. Konference se budou konat 15.-16. března 2016 v prostorách Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Jako téma jsme zvolili kohezi speciální pedagogiky, na společném setkání se chceme se zaměřit na pojetí oboru speciální pedagogika, jeho současný vývoj a nové trendy. Budeme mapovat pohledy odborné i laické veřejnosti na „mainstreamové“ školy a „ mainstreamové“ žáky, stejně tak na „speciální“ školy a „speciální“ žáky. Zamyslíme se nad pojetím pregraduální přípravy ve speciálněpedagogických i příbuzných oborech v České republice i zemích Evropské unie a budeme konstruovat optimální profil speciálního pedagoga v perspektivě současného multidisciplinárního kontextu.

K aktivní účasti se můžete přihlásit s přednáškou, workshopem nebo posterem do 15. 2. 2016. Přivítáme domácí i zahraniční odborníky, začínající vědecké pracovníky a studenty doktorských studijních programů. Vítáni jsou členové akademické obce, studenti, odborná veřejnost a zástupci škol a organizací, kteří ve své práci spatřují potenciál pro návazný výzkum a spolupráci v oblasti speciální pedagogiky.

Naším cílem je vytvořit pestrý konferenční program, aby společné sdílení poznatků a zkušeností bylo pro všechny inspirativní a užitečné.

Sborník z konference 2013 byl úspěšně indexován v systému Thomson Reuters a v dalších ročnících chceme v tomto pokračovat.

 

Těším se na setkání

Miluše Hutyrová

Web konference
Loading